Výroba

Hornmanufaktur vyrábí již mnoho let nekonveční reproduktory, které se neřídí obecně rozšířenými standardy v oblasti audiotechniky a pochybnými módními trendy, nýbrž křivkou sluchu lidského ucha. 


>

 

Na obrázku jsou znázorněny křivky stejné hladiny hlasitosti. Jako orientační hodnoty slouží hlasitosti (dB) zvuku o frekvenci 1000 Hz, přičemž jako výchozí hodnota p0 byla zvolena nejmenší slyšitelná hladina zvukového tlaku 20µPa. Pro každou z těchto hodnot hlasitosti je třeba určit, jak musí být silná hladina hlasitosti u frekvencí nižších a vyšších než 1000 Hz, aby byly slyšitelné stejně hlasitě.
Lineární frekvenční odezva má možná význam pro studiové monitory, zcela jistě ale pro testovací reproduktory. Na obrázku je pak názorně znázorněno, že pro dosažení vzrušující a „živé“ reprodukce ve vlastní poslechové místnosti jsou zapotřebí jiné parametry než je linearita. Rychlost, časová přesnost a správnost, stejně jako věrná barva zvuku jsou naprosto nezbytné pro dosažení přirozené a věrné reprodukce.